fbpx

Proč a jak jsme vznikli?

Představte si, že když se vás váš gynekolog zeptá, jakou metodu antikoncepce používáte, hrdě prohlásíte, že některou z těch nehormonálních. Víte moc dobře, jak se o antikoncepci bavit nejen s ním, ale především se svým vlastním partnerem. 

Dávno už jste povznesená nad argumenty typu: „A to chcete být nejspíš brzy těhotná?“ nebo „Nepředepíšeme přeci jen hormonální antikoncepci?“

Ano, vy moc dobře víte, že pro vás existují daleko šetrnější metody, které jsou prospěšné vám samotné i vašemu vztahu.

A když se vás kdokoli zeptá, odkud že to všechno víte, prozradíte, že jste navštívily Nehormonálku.cz.

Pište si, budou koukat a možná po vás budou chtít i nějakou vizitku nebo odkaz na web: www.nehormonalka.cz. A co to vlastně ta Nehormonálka.cz je?

PŘÁNÍ SE MUSÍ ŘÍCT NAHLAS

Povíme vám to příběhem s jedním velkým vyslyšeným přáním.

Katka Kadlecová Makrlíková, majitelka Pesarshop.cz, která se dlouhodobě zabývá nehormonální antikoncepcí, byla v roce 2017 přizvána do pořadu Červený stan na téma Tajemství zdravé antikoncepce. Katka v rozhovoru sdílí, jak krásné by bylo sestavit poradny antikoncepce pro ženy. Jak moc u nás takové bezpečné intimní prostředí chybí. Prostor, ve kterém je na prvním místě přátelský přístup lektorek, jasné aktuální informace a praktické zařazení do života.

Katka K. Makrlíková a Adél Kazdová (Nováková)

Tento záznam viděla i Adéla Nováková, čerstvá autorka knihy Život bez hormonální antikoncepce a vášnivá podporovatelka přirozeného způsobu života a ženství. Adéla se s Katkou už krátce znala díky tomu, že Katčin příběh je součástí její knihy, a tak ji napadlo spojit ženské síly. Adéla neváhala a Katku podpořila s tím, že do toho půjdou společně a přizvou ještě další ženy. Během roku 2017 tak jedna vyřčená myšlenka dostala jasnou podobu a rámec.

OD MYŠLENKY K ČINU

V lednu roku 2018 vznikla nezisková organizace – spolek poraden nehormonálních metod antikoncepce s lektorkami zatím v Praze, Středočeském, Královéhradeckém, Zlínském, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Poradny, které se postupně rozrůstají a nabírají další lektorky.

Vznikl tak nový unikátní projekt na podporu nehormonální antikoncepce, který u nás v tak rozsáhlé podobě nemá obdoby.

Krásně doplňuje to, na co samotní lékaři už nemají kapacitu.

Naším cílem je vytvořit síť poradenských míst, kde každá žena bez ohledu na věk nebo sociální situaci:

  • dostane relevantní a věcně správné informace týkající se všech dostupných metod nehormonální antikoncepce,
  • bude se moci seznámit s jednotlivými pomůckami ,
  • bez zbytečných prodlev dostane platné rady týkající se antikoncepce – pro různé životní situace a zohledňující její nároky, osobní situaci, morální a náboženské cítění apod.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Přitom stěžejní je vytvořit prostor, kde se bude zas a znovu hledat nejvhodnější řešení pro konkrétní ženu. Poradny mají být svébytná místa, kde platí jediné pravidlo – co je nejlepší v dané situaci pro danou ženu, ev. pro daný pár? Na tomto prohlášení stojí celá filozofie spolku, takže nevadí, že si ho ještě jednou zopakujeme:

Co je nejlepší v dané situaci pro danou ženu, ev. pro daný pár?

JAK TO CHODÍ JINDE?

Obdobná poradenská místa – často jde o zdravotnická zařízení – jsou ženám k dispozici v některých západních zemích (např. PlanningParenthood ve Spojených státech amerických, nebo Marie Stopes International v Británii, Rakousku a Rumunsku). Bohužel však mnohdy ani tyto poradny nefungují zcela a bez výhrad nezávisle…

A U NÁS?

V České republice jsou zavedená poradenská místa, která nabízejí své služby sociálně znevýhodněným ženám. Podle výzkumu zveřejněném na mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro kontracepci v Lisabonu v roce 2014 však chybí poradenská místa pro běžné ženy – ženy, které nejsou v patologickém vztahu, týrané, nechtěně těhotné apod.

Jedná se vlastně o obrácenou diskriminaci – ženy, které mají život v pořádku, nemají žádné „oficiální“ místo, kam se obrátit o radu.

Výjimkou budiž těch několik málo gynekologů, kteří plodnosti skutečně rozumí a kteří jsou ochotni věnovat čas na poskytnutí informací, čas, který jim pojišťovna neproplatí.

Náš cíl je o to větší, že každá z nás prošla svou vlastní cestou ke „své“ antikoncepci a přirozeně chceme sdílet vlastní dobrou zkušenost. Poradny Nehormonálka.cz však vznikly proto, aby přesáhly vlastní zkušenost, abychom se odpoutaly se od sebe a svého úhlu pohledu na život a poskytovaly co možná nejlepší a nejkomplexnější nezávislé odborné poradenství. Ctíme svou vlastní cestu a zkušenost, ale zároveň chceme ctít cestu jiných žen a párů.

Za spolek Nehormonálka.cz – Kateřina K. Makrlíková a Adéla Kazdová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přihlášení do kurzu